Maba - biuro turystyki szkolnej
  • W Polsce
  • Za granicą

Ubezpieczenie

signal_Iduna

Uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyki Szkolnej MABA ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna S.A.

Koszt ubezpieczenia zawarty jest w cenie imprezy turystycznej.


SIGNAL IDUNA NNW - ubezpieczeniem objęci są uczestnicy imprez krajowych. Suma ubezpieczenia NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) wynosi 5000 zł.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pdf

SIGNAL IDUNA TRAVEL - ubezpieczeniem objęci są uczestnicy imprez zagranicznych. Ubezpieczenie Travel to ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL z sumą ubezpieczenia 10000 euro, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW z sumą ubezpieczenia 7000 zł oraz ubezpieczenie utraty bagażu podróżnego z sumą ubezpieczenia 800 zł.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Travel  pdf