Maba - biuro turystyki szkolnej
  • W Polsce
  • Za granicą

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Kwestie ochrony danych osobowych reguluje unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Turystyki Szkolnej MABA Marlena Frydrychowicz, adres siedziby: 61-255 Poznań, NIP 556-224-99-31, REGON 634550557,

Kontakt: Marlena Frydrychowicz email: biuro@maba.com.pl, tel. 663-745-711

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe osób zamawiających imprezę turystyczną, osób uczestniczących w wycieczce, instytucji zamawiających imprezę turystyczną oraz osób kontaktujących się z nami.

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numeru telefonu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu np. w wycieczkach lotniczych również w zakresie danych wymagamy danych dokumentu tożsamości (seria i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz data ważności).

W jakim celu będą przetwarzane dane?

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sprawach związanych z organizacją wycieczki, w szczególności zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia z firmą ubezpieczeniową.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biuro Turystyki Szkolnej MABA.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania , prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.